สถิติการเก็บขยะใน

จำนวนรอบ
รอบ
เก็บไปแล้ว
ครั้ง
ระยะเวลาจอดเก็บเฉลี่ย
นาที/จุด
ระยะทางรวม
กม.
ทะเบียน ชื่อคนขับ สถานที่ สถานะรถ ล่าสุด