ได้รับแจ้ง

N/A

จุด (เฉลี่ย : 0 ชม.)

กำลังดำเนินการ

N/A

จุด (เฉลี่ย : 0 ชม.)

เก็บแล้ว/เสร็จสิ้น

N/A

จุด (เฉลี่ย : 0 ชม.)

สถิติขยะแจ้งเก็บใน

ปัญหาทั้งหมด
เรื่อง
เสร็จสิ้น
%
ได้รับแจ้งมาแล้ว/กำลังดำเนินการ
เรื่อง
การแจ้งเก็บขยะ 1 เดือนล่าสุด
รูปก่อนเก็บ รูปหลังเก็บ ที่ตั้งกองขยะ สถานะ